IvyBears hediyesiyle Lancome ve Lancaster

Fit1001 logosearch icon

KVKK Aydınlatma Metni

FİT1001 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ

 

Amaç ve Giriş

 

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni ile Fit1001 (PCI Yazılım Danışmanlık ve Organizasyon Ltd. Şti.) tarafından yönetilmekte olan https://www.fit1001.com/ adresinde yer alan internet sitesinin ve mobil uygulamanın (Platformun) kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan, kişisel verilerin işlenmesine dair, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve GDPR gereği aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amaçlanmıştır. Platformu kullanma sürecinizde toplanan veya sizin sağladığınız kişisel verilerin hangi şekillerde toplandığı, hangi amaçlarla işlendiği, bu veri işlemelerin hukuki sebepleri ve veri sahibi ‘ilgili kişi’lerin hakları konularında şeffaf bir şekilde sizi aydınlatmak isteriz.

 

FİT1001, kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, işlenmesi, paylaşılması ve verilerin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması için mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini, idari, hukuki ve teknik tedbirleri almaktadır. Bu tedbirleri alırken 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kurul tarafından yayımlanan kararlar esas alınmıştır. Bu doğrultuda FİT1001 tarafından elde edilen ve ona sağlanan kişisel veriler, hukuka aykırı olarak üçüncü kişilere açıklanmaz. Ayrıca FİT1001’in tedarikçileri ile ve hizmet sağlayıcılarından kişisel verilerin korunması amacıyla taahhüt de alınmaktadır. 

 

Sözleşme konusu kişisel verilerin işlenmesine dair kapsam ve koşullar aşağıda belirtilmiştir.  Platform konusu faaliyetler içerisinde, kişisel veriler işbu Aydınlatma Metni’nde belirtildiği şekilde FİT1001’in gerçekleştirdiği ticari faaliyetler kapsamında işlenebilmektedir. 

 

FİT1001, sağlıklı yaşamı destekleyen ürünleri satışa sunma amacıyla faaliyet gösteren bir platformdur.

 

Aydınlatma metnimizde bahsi geçen kişisel veriler, kimliği belirli veya belirlenebilir ve gerçek kişiye dair her türlü bilgilerdir. Bunların kısmen veya tamamen çeşitli yöntemlerle işlenmesi mümkündür, örneğin; 

 

 • Otomatik ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla
 • Otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, 
 • Kaydı, depolanması, saklanması, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devri, elde edilebilir hâle getirilmesi,
 • Sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi.

Bu aydınlatma metninde 6698 sayılı KVKK gereği anılan Kişiler:

 

 • İlgili kişiVeri Sahibi; kişisel verisi işlenen gerçek kişileri yani siz kullanıcılarımızı ifade eder. 
 • Veri sorumlusu;  kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.Kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan FİT1001 veri sorumlusudur.

 

Toplanan Kişisel Veriler

 

Sunulan Hizmetler kapsamında işlenen veriler veri koruma yasaları gereği aşağıda gruplandırılmış ve işlenme amaçları ve hukuki sebepleri belirtilmiştir. 

 

Platform ziyaretinde; Bağlantı Zamanı, Ziyaret Edilen Sayfa, IP Adresi gibi Web Sitesi Trafik Bilgileri, bilgi güvenliği, ziyaretçi kayıtları, arşiv faaliyetlerinin yasalara uygun yürütülmesi ve kanunlarda açıkça öngörüldüğünden, ayrıca yer sağlayıcının sorumluluğu sebebiyle, 5651 sayılı yasa gereği işlenir. Ayrıca çerezler için kullanıcının onayı bulunuyorsa bu vasıtayla elde edilen verileriniz açık rızanız halinde reklam, kampanya, promosyon işlemlerinin yürütülmesi amacıyla işlenir. Daha detaylı bilgi için Çerezler Politikamızı  inceleyiniz. 

 

Üye olduğunuzda, satışa konu ürünlerden satın alma yapmanız halinde, ilgili kişi olarak kabul edilirsiniz. FİT1001 tarafından sunulan hizmetin ifası için ve Portal’ın kullanımı öncesinde veya sırasında, FİT1001’e kendi inisiyatifleriniz doğrultusunda ad, soyad, eposta, telefon,  bilgilerinizi verirsiniz. Bunlar E- ticaret ve üyelerle ilgili faaliyetlerin yürütülebilmesi, denetlenmesi ve arşiv amacıyla işlenir. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmek ve Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü'ne istinaden; ayrıca sözleşmenin ifasıyla doğrudan ilgili olması sebebiyle işlenir. 

 

 

Platformdan ürün satın aldığınızda ürünlerin faturalandırılması ve teslimi için telefon numarası, adres, banka hesap bilgileri ve IBAN, konum, ödeme bilgileri, oturum açma bilgileri, IP adresi, cihaz türü ve bilgileri platforma sağlanır. Ödeme bilgileriniz (adı, soyadı, fatura adresi, TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası, fatura ve dekont bilgileri) banka veya aracı ödeme kuruluşu olan iş ortaklarımıza (Craftgate Teknoloji A.Ş ve T. Garanti Bankası A.Ş.’ne) aktarılmaktadır. Bu bilgiler faturalandırma sürecini yönetmek, muhasebe, satış sonrası süreçlerin yönetimi, denetim, kontrol gibi amaçlarla işlenir. 

 

Kullanıcı, platforma sağladığı bilgileri FİT1001’e vermeye yetkili olduğunu garanti eder. Aksi halde sorumluluk üyenin kendisindedir.

 

AÇIK RIZA OLMADAN AKTARIM HALLERİ: Yasal istisnai hallerde aydınlatma yükümlülüğü ve açık rıza almak gerekmeksizin verileriniz ilgili makamlara, kamu kurumlarına aktarılabilir. Ayrıca saklama faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza aktarılır. İlaveten sistem üzerinden kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapıldığında hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, sözleşmenin ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla bu verileriniz Kullanıcı Sözleşmesi’ne istinaden işlenecektir.

 

Kredi kartı bilgilerinizi daha sonra kullanmak için kaydetmeyi tercih ederseniz, kart bilgileriniz, kart saklama hizmeti veren iş ortaklarımıza (Craftgate Teknoloji A.Ş ve T. Garanti Bankası A.Ş.’ne) aktarılacak ve güvenli olarak burada açık rızanıza istinaden saklanacaktır.

 

Yaş bilgisi, tercih edilen dil verileri analiz ve satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, şikayet yönetimi, operasyonel faaliyetler, kayıt, sorun/hata bildirimi gibi sebeplerle işlenir.

 

Kullanıcıların hassas veya yaklaşık konumları ile ilgili verileri, konuma bağlı hizmet sunabilmek adına işlenir, kullanıcının izin vermeyi tercih etmesi halinde, konuma bağlı hizmetlerin sunulması, denetim ve kontrol, risk yönetimi amacıyla kullanılır. 

 

Kullanıcıların uygulamaya şifre yerine parmak izi ile girmek için tanımlama yapmayı tercih etmesi halinde, FİT1001’e doğrulama veya hata iletileri hariç parmak izi verileri iletilmeyecektir. 

 

Portal üzerindeki anketlere verilen cevaplar, bu işbirliği içinde olunan kişilerle site fonksiyonlarının iyileştirilmesi, kullanıcılara doğrudan pazarlama yapma, istatistikî analiz yapma amacıyla işlenir. 

 

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler

 

Kişisel verileriniz otomatik ya da otomatik olmayan yollarla ancak her halükarda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde açık rızanız doğrultusunda işlenir. Ayrıca KVKK kapsamına uygun olarak, bir sözleşmenin ifası sebebiyle gerektiği için de işlenir.

Kişisel veriler, bu doğrultuda kayıt, üyelik sürecini yürütmek, ödeme ve muhasebe işlerini yürütmek, ürün satış sürecini yürütmek, hizmetlerin ifasını sağlamak, satış sonrası destek süreçlerini yürütmek, talep ve şikayet takibi gibi amaçlarla işlenir ve işlenme amacı var oldukça saklanır, sonrasında da yasal süre gerektirdiği kadar saklanır. 

 

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Transferi

 

Kişisel verilerin üçüncü kişilere aktarılması, ancak ilgili kişinin açık rızasına bağlıdır. İstisnai olarak yasalar gereği açık rıza aranmayan haller aşağıdadır. Ancak istinai hallerde dahi, ilgili kişinin hak ve özgürlükleri korunur. Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi hali.
 • Sözleşmenin kurulması ve ifasıyla ilgili haller.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu haller.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş haller. 

 

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

 

Otomatik veya kısmen otomatik yollarla 

Web sitesi ya da mobil uygulamaya girilmesi, 

Formların doldurulması 

Bazı bilgilerin çerezler aracılığı ile toplanması 

 

Üçüncü Taraf Uygulamalar

 

Platform üzerinden bağlantı verilen başka uygulamaların varlığı halinde, bunların gizlilik politikaları ve içeriklerinden FİT1001 sorumlu değildir. Kullanıcılar, platform üzerinden sağladığı tüm bilgilerin tam, doğru ve güncel olduğunu kabul ederler. Aksi halde FİT1001 bundan doğacak zararlardan sorumlu olmayacaktır. 

 

Sosyal Medya Eklentileri

 

FİT1001 ’e, çeşitli sosyal medya ağlarının çerezleri ve eklentileri gibi Sosyal Medya içerik yönetimi hizmetleri gömülebilir. Bu hizmetler, yalnızca onayınız halinde,aşağıda bilgileri verilen ilgili şirketler tarafından sunulur. 

 • Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, ve AB içerisinde Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland https://developers.facebook.com/docs/¬plugins
 • Twitter, Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA  https://dev.twitter.com/web/tweet-button
 • YouTube, Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA, ve AB içerisinde by Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland https://developers.google.com/youtube/documentation
 • Instagram, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland https://developers.facebook.com/docs/instagram
 • LinkedIn, LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, California 94085, USA, ve AB içerisinde LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland https://developer.linkedin.com/plugins#

 

Sadece sosyal medya hizmetlerini etkin kullanmanız halinde, veri aktarımına izin vermiş sayılırsınız ve ilgili şirketlere: Daha önce ziyaret edilen web siteleri, IP adresiniz, tarayıcı bilgileriniz ve sunucu isteğinin tarihi ve zamanı gibi bilgileri sağlarsınız. Ayrıca paylaş, yorum yap gibi butonlara tıklamanız halinde tarayıcınız bu bilgileri de onlara gönderir.  Bu şirketler, sosyal medya hesabınıza girmeseniz de, verilerinizi analiz, pazarlama, profil oluşturma ve verilerinizi daha önce toplanan diğer verilerle (ilgili sosyal mecradaki kullanıcı hesabınız ile) bağlantılı hâle getirmek için kendi amaçları doğrultusunda kullanabilir. 

 

‘İlgili Kişi’lerin, Kişisel Veriler İle İlgili Hakları

 

İlgili kişi, kişisel verileri ile ilgili aşağıdaki haklara sahiptir ve veri sorumlusuna başvurarak bu haklarını kullanabilir;

 

a) Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme ve işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

b) Kişisel verinin işlenme amacını öğrenme ve amacına uygun kullanım hakkında bilgi alma,

c) Yurt içinde veya yurt dışında aktarım varsa üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel veriler eksik veya yanlış işlenmiş ise, düzeltilmesini isteme,

e) İşleme sebepleri ortadan kalktığında kişisel verilerin silinmesini veya imhasını isteme,

f) üst iki bent uyarınca yapılan işlemlerin, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) Verilerin otomatik sistemlerle analizi sonucunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zararın giderilmesini talep etme

 

Veri Sorumlusuna Başvuru için;

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda anılan ‘ilgili kişi’ler, bu yasadan doğan haklarını kullanmak ve bunlara dair ilgili taleplerini ileri sürmek için taleplerini yazılı olarak veri sorumlusu FİT1001’a iletme hakkına sahiptir. 

 

Veri sorumlusuna başvuru;  Evliya Çelebi Mah. Sadi Konuralp Cad. İKSV Vakfı Binası 5/2 34433 Beyoğlu/İstanbul adresine yazılı olarak, [email protected] veya [email protected] adreslerine e-posta ile başvurarak yapılabilir. 

 

Başvuru, FİT1001 posta adresine iletilirken, ilgili veri sahibi; kimliğinin tespitine yarayan belgeleri sunmalıdır ve formun ıslak imzalı bir kopyasını elden veya noter aracılığıyla ya da Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile iletmelidir. Başvurunun e-posta yolu ile yapılması halinde, başvuranın KEP adresi varsa FİT1001’in KEP adresine ya da sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak FİT1001’in e-posta adresi olan [email protected] adresine göndermesi gerekir.

 

Başvuruda mutlaka bulunması gereken bilgileriniz şunlardır:

 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik No, yabancı ise uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu

 

Bu bilgilerin yöneltilecek talep içeriğinde bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

 

FİT1001, bu yöndeki bir başvuruyu kabul edip talebi yerine getirebilir ya da gerekçeli olarak reddedebilir. FİT1001, özellikle başvuru sahibinin ilgili veri sahibi olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla başvuru sahibinden ek bilgi ve belge talep etme hakkını saklı tutar. Her halükarda başvuru, 30 gün içinde kural olarak ücretsiz olarak sonuçlandırılır. 

 

Başvuru ile ilgili uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki detaylı bilgiye Kurum tarafından yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" üzerinden ulaşılabilir.

 

İşbu Aydınlatma Metni hükümleri, Platformda yayınlanarak her zaman tek taraflı olarak güncellenebilir ve değiştirebilir. Böyle bir durumda yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

 

Ünvan (Veri Sorumlusu) : PCI Yazılım Danışmanlık ve Organizasyon Ltd. Şti.

Adres: Evliya Çelebi Mah. Sadi Konuralp Cad. İKSV Vakfı Binası 5/2 34433 Beyoğlu/İstanbul

Mersis: 0723007106900016

Versiyon 1.0
06.06.2024